Zájmové aktivity

Nabídka zájmových kroužků a kurzů
Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691Mateřská škola
Kytička nabízí zájmové aktivity se zaměřením na kolektivy i jednotlivce. Tyto zájmové aktivity zajištujeme v areálu školy a mimo něj.

Aktivity pořádané v MŠ

Dětská jóga

Cílem jógy pro děti je vyzkoušet si cvičení, které dává dětem nosný pohybový základ do života, hravou formou učí děti kooperaci s ostatními, zlepšuje dechovou kapacitu, zejména výdechový proud – výborná příprava na stresové zátěže, zlepšuje soustředěnost, koordinaci, vědomý a zdravý pohyb, osvojení jógových pozic hravou formou, relaxace pro pohodu a úsměv na rtech, budování balance a síly, respekt k sobě a ostatním. Vždy se přivítáme, naladíme se na dané téma, provedeme dechové cvičení, popovídáme si a zazpíváme několik manter. Poté budeme provádět jednotlivé ásany a vždy skončíme relaxací, nebo chcete-li meditací. To vše tak, aby děti pohyb bavil a učili se uvolněnosti a radosti v pohybu. Kroužek vede paní učitelka Bc. Katka Pavlů.
Pěvecký sbor Poupátka
Pěvecký sbor Poupátka

Pěvecký sbor "Poupátka"

Děti se zábavnou formou učí zpívat jednoduché dětské lidové a umělé písničky. Naučí se hru na jednoduché rytmické hudební nástroje. Sbor doprovází celoškolkové akce svým zpěvem. Sbor vede zkušená paní učitelka Blanka Růtová, která děti doprovází na klávesy a akordeon.

Kroužek hry na zobcovou flétnu

Pískání pro radost a pro zdraví. Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, jemnou motoriku a prohlubování hudebního citu. Kroužek je určen nejstarším dětem. Kroužek vede paní učitelka Olga Soudková.
Kroužek hry na zobcovou flétnu
Taneční kroužek

Taneční kroužek

Tanec je velmi populární u holčiček i kluků. Na dynamické skladby se děti naučí snadné a efektní taneční sestavy, při kterých se vyřádí a zároveň si zasportují. Tancování je zábavná, jednoduchá a efektivní sportovní aktivita. Lektorkou je paní učitelka Lucie Mládková z naší MŠ.

Dramatický kroužek

Prostřednictvím dramatických her a improvizací děti v tomto kroužku rozvíjejí své komunikační dovednosti i sociální kompetence, pracují s příběhy adekvátními jejich věku, mohou naplno prožívat emoce své i zprostředkovaně emoce postav. Cílem je rozvíjení osobnostně-sociálních kompetencí, tvořivého myšlení a podpora jedinečnosti každého dítěte. Kroužek vede paní učitelka Lucka Tkačíková.
Dramatický kroužek
Kroužek angličtiny

Hravá angličtina v MŠ Kytička

Výuka 1x týdně 45 minut probíhá v naší mateřské škole. Výuka je stimulující a zábavná, sestavená tak, aby vyvolala zájem a motivaci, která dětem vydrží během dalšího jazykového vzdělávání. Malá skupina dětí dává prostor pro osobní přístup a intenzivní kontakt s každým dítětem. Metodika výuky je postavená na zkušenostech z praxe, schopnosti přizpůsobit se stupni pokročilosti dětí i jejich momentální náladě. Důraz je kladen na mluvené slovo, melodii a rytmus jazyka a na aktivní prožívání.
Výuka od října 2020 do května 2021, vždy ve čtvrtek v době od 15 hodin, celkem 25 lekcí, celoroční školné je 1500Kč.
Lektorka: Mgr. Marta Stránská 

Pohybová školička

V rámci projektu „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“ se naše děti každý čtvrtek od 09.45 do 10.45 zúčastní cvičení v sokolovně, kde si pod vedením trenérů SK Pardubice zacvičí a vyzkouší nové pohybové aktivity. Doprovod dětí a spolupráci se cvičiteli zajištují paní učitelky.
Pohybová škola

Aktivity odehrávající se mimo MŠ

Kurz plavání

Kurz plavání

Výuka se odehrává v pardubickém Aquacentru. Během školního roku se jí zúčastní čtyři skupiny nejstarších dětí, což je přibližně 85 dětí. Každý kurz čítá deset lekcí, kde se děti seznámí s vodou a zkušenější se základy plaveckých dovedností.
Lektory jsou trenéři plavání. Na podzim absolvují kurz nejstarší třídy a na jaře děti z mladších tříd.

Kurz obsahuje 10 lekcí v ceně 700 Kč/dítě.

 

Kurz lyžování

Kurz je určen pro nejstarší děti a pořádá ho v Hlinsku outdoorová organizace Ski Fanatic.
Kurz probíhá na začátku kalendářního roku. Děti v den konání lekce odjíždějí autobusem do Hlinska, kde probíhá výcvik a poté se zase vrátí autobusem před MŠ. Vždy s nimi jezdí pedagogický dohled.
Děti jsou vedeny zkušenými lektory lyžovaní a naučí se toho opravdu dost. Kurz zahrnuje 5 lekcí - 10 hodin výuky, svačinku, dopravu a storno pojištění.
Kurz lyžování
Kurz in-line bruslení

Kurz in-line bruslení

Kurz in-line bruslení pořádá outdoorová organizace Ski Fanatic.
Kurz probíhá od dubna do května v malé hale Tipsport areny Pardubice nebo na in-line ploše zimního stadionu v Chrudimi. Kurzu se vždy zúčastní také pedagog z naší MŠ, který má nad dětmi dohled. Dle našich zkušeností udělají děti za 10 hodin výuky v 5 lekcích obrovský posun ve svých dovednostech.

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice