Přijímací řízení do MŠ

Přijímací řízení do naší školy

 
Přijímací řízení do mateřské školy pro následující školní rok probíhá v měsíci květnu. Konkrétní termíny jsou vždy včas dostupné na našich webových stránkách.
 
Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září následujícího školního roku do naší mateřské školy, vyplní na webu přihlášku do MŠ: zápis do MŠ 
Tuto ve stanoveném termínu přinesou do naší školy. Přihláška musí být potvrzena pediatrem.
Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte. 
Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti  jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů.
Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na našem webu a na webu Zřizovatele.
Do týdne od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn seznam přijatých dětí.
Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15-ti dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).
 
Bližší informace naleznete na webu: zápis do MŠ

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice
Email:

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice