Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy

Provozní doba mateřské školy je od 6,15 hod. do 16,45 hod.

Mateřská škola je v provozu každý pracovní den v roce, s výjimkou letních a zimních prázdnin ve školách, kdy je provoz mateřské školy po dohodě se zřizovatelem přerušen zpravidla po dobu šesti týdnů v měsících červenci a srpnu a v době vánočních prázdnin. Termíny uzavření mateřské školy jsou vždy minimálně dva měsíce předem oznámeny rodičům na nástěnkách a na webových stránkách školy.
V době ostatních školních prázdnin je zpravidla provoz mateřské školy omezen, tj. provoz zůstává od 6,15 hod. do 16,45 hod., ale děti jsou z důvodu menšího počtu spojeny pouze v některých třídách.
Ráno se děti scházejí ve třídě Oranžová kytička a v jednopodlažní budově ve třídě Červená kytička. Odtud si je učitelky postupně berou do svých tříd. Od 16,00 hod. do 16,45 hod. jsou všechny děti společně ve třídě Červená kytička, odkud si je odvádějí rodiče domů. V letních měsících bývají děti odpoledne na školní zahradě, odkud si je rodiče odvádějí domů.

 

Jak děti do mateřské školy docházejí

Děti přicházejí do mateřské školy zpravidla do 8,00 hod., lze však dohodnout příchody pozdější. Denní řád dětí v mateřské škole se v jednotlivých třídách mírně liší, podle charakteru každé třídy a věku dětí. Podrobný denní řád najdou rodiče na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je nutné zaznamenat do omluvného systému, k němuž mají všichni rodiče přístup. Neomluvenému dítěti je účtováno celodenní stravné.

Děti rok před nástupem do základní školy (předškoláci a odklady školní docházky) mají povinnou docházku do MŠ od 8:15 do 12:15 hod.

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice
Email:

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice