třída - Zelená kytička

Informace o třídě Zelená kytička
Mateřská škola "Kytička" Pardubice

Tato třída se nachází ve dvoupodlažní budově, v 1. patře vzadu.

Před vstupem do třídy procházíme nově zrekonstruovanou šatnou s novými šatními bloky, kde je také umístěna skříňka na portfolia, kam si děti ukládají své výkresy. Poté vstupujeme do třídy, kde jsou vpravo umístěny stolečky se židličkami a také samostatný stůl sloužící k výtvarným a pracovním činnostem. U stolku je otevřená skříňka s didaktickými pomůckami.

Třída je rozdělena na dětské koutky, kde si děti mohou vybrat vybavenou knihovnu a zvolit si mezi pohádkami, knihami s přírodní tématikou a časopisy. Další koutek je v odpočinkové zóně s gaučem nebo si děti mohou hrát v kuchyňském koutku, který slouží k námětovým hrám a činnostem. Vzadu, v částečně odděleném prostoru, mají děti koutek s konstruktivními stavebnicemi a velkými molitanovými kostkami.

Nalevo je herna, oddělená od učitelského stolu skříňkami, které slouží učitelce k ukládání písemností. Vlevo v herně je umístěn velký počítač s tiskárnou od firmy IBM. Počítač jsme získali jako dar a děti jej využívají na prvotní seznámení se s výpočetní technikou.

Hned za vstupními dveřmi je nová dětská kuchyňská linka s tekoucí vodou, kterou děti využívají k sebeobslužným činnostem. Na lince je celý den k dispozici pitný režim. Dále si zde děti samy při svačinkách mažou pečivo a myjí hrnečky pod tekoucí vodou.

Třída je vybavena novým barevným nábytkem, z něhož převážnou většinu tvoří otevřené police. V těchto skříňkách jsou umístěny a tematicky roztříděny hračky a didaktické pomůcky.

Ze třídy se vstupuje do nově zrekonstruované umývárny a dětských toalet. 

logo zelená kytička

Jak to u nás ve třídě vypadá

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice
Email:

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice