Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691 při tvorbě webových stránek zohlednila přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňoval zásady přístupnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku a mobilní aplikaci www.msgebauerova.cz.

 

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Google Chrome ,Opera, Mozilla FireFox, Safari).   Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních.

Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz  Úvod. Pro usnadnění orientace je k dispozici  Mapa stránek, která je dostupná z kterékoli stránky přes odkaz v patičce.

Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (Ctrl + posun kolečkem).

Způsob otevírání nových webových stránek není v kódu nijak specifikován a je ponechán na volbě uživatele. Pouze v odůvodněných případech (např. je-li třeba ponechat nadále zobrazenu stávající webovou stránku nebo pro zobrazení doplňkových informačních oken a dialogů), jsou webové stránky otevírány v novém okně. V tom případě na to je uživatel předem upozorněn  v atributu title značky <a>.

Stránky jsou standardně ovladatelné, informace jsou sdělovány jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou. K dispozici je kromě navigace také Mapa stránek i vyhledávací pole v hlavním menu.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, XLS), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.

I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu , abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10. září 2019

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice
Email:

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice