Školné, stravné a jiné platby

Poplatky, školné, stravné

ŠKOLNÉ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni nejpozději do 30. června předchozího školního roku.
Děti rok před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání bezúplatné.

Pro školní rok 2022/2023 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 550 Kč/měsíc.

STRAVNÉ

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá se z přesnídávky (10 Kč), oběda (22 Kč), odpolední svačiny (9 Kč) a pitného režimu (4 Kč), tj. 45 Kč denně. Dítě s odkladem školní docházky platí (dle normy podle 1. stupně ZŠ) za dopolední 10 Kč a odpolední svačinu 9 Kč, za oběd 23 Kč a za pitný režim 4 Kč, tj. 46 Kč denně. Dětem, které odcházejí z MŠ po obědě, a včas odhlásí svačinu v omluvném systému, bude částka za odpolední svačinu ze stravného odečtena. Stravné se platí formou měsíčních zálohových plateb od srpna do června - 11 plateb. Zálohy jsou vždy k 31. srpnu individuálně vyúčtovány a případné přeplatky jsou plátci bezhotovostně vráceny.

Zálohová platba za stravné činí ve školním roce 2022/2023 - 900 Kč/měsíc (dítě s odkladem školní docházky 920 Kč/měsíc).

ZPŮSOB PLACENÍ

Úhrada školného i stravného je možná pouze bezhotovostním převodem na účet mateřské školy.
Částka se platí vždy měsíc předem a je třeba ji uhradit nejpozději do 20. dne v měsíci. První platba v srpnu na měsíc září a poslední platba v červnu na prázdniny. 

Školné i stravné se hradí společně, tj. pro školní rok 2022/2023 částka 1450,- Kč/měsíc.

Děti poslední rok před vstupem do ZŠ platí pouze stravné, tj. 900 Kč/měsíc.

Děti s odkladem školní docházky platí 920 Kč/měsíc.

Číslo účtu Mateřské školy - 19-2372050227/0100 (Komerční banka),
variabilní symbol Vám byl přidělen a do zprávy pro příjemce uvádějte, prosím, příjmení dítěte a zkratku třídy.

Ostatní platby

Kroužky, plavání, škola v přírodě, fond kultury

Číslo účtu pro platby - 115-7633730267/0100


Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice