Zájmové aktivity

Nabídka zájmových kroužků a kurzů
Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691Mateřská škola
Kytička nabízí zájmové aktivity se zaměřením na kolektivy i jednotlivce. Tyto zájmové aktivity zajištujeme v areálu školy a mimo něj.

Aktivity pořádané v MŠ

Dětská jóga

Cílem jógy pro děti je vyzkoušet si cvičení, které dává dětem nosný pohybový základ do života, hravou formou učí děti kooperaci s ostatními, zlepšuje dechovou kapacitu, zejména výdechový proud – výborná příprava na stresové zátěže, zlepšuje soustředěnost, koordinaci, vědomý a zdravý pohyb, osvojení jógových pozic hravou formou, relaxace pro pohodu a úsměv na rtech, budování balance a síly, respekt k sobě a ostatním. Vždy se přivítáme, naladíme se na dané téma, provedeme dechové cvičení, popovídáme si a zazpíváme několik manter. Poté budeme provádět jednotlivé ásany a vždy skončíme relaxací, nebo chcete-li meditací. To vše tak, aby děti pohyb bavil a učili se uvolněnosti a radosti v pohybu. Kroužek vede paní učitelka Eliška Pošvářová.
Pěvecký sbor Poupátka
Taneční kroužek

Taneční kroužek

Tanec je velmi populární u holčiček i kluků. Na dynamické skladby se děti naučí snadné a efektní taneční sestavy, při kterých se vyřádí a zároveň si zasportují. Tancování je zábavná, jednoduchá a efektivní sportovní aktivita. Lektorkou je paní učitelka Lucie Tkačíková.

Kroužek hry na zobcovou flétnu

Pískání pro radost a pro zdraví. Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, jemnou motoriku a prohlubování hudebního citu. Kroužek je určen nejstarším dětem. Kroužek vede paní učitelka Olga Soudková, Dis.
Kroužek hry na zobcovou flétnu
Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

Prostřednictvím dramatických her a improvizací děti v tomto kroužku rozvíjejí své komunikační dovednosti i sociální kompetence, pracují s příběhy adekvátními jejich věku, mohou naplno prožívat emoce své i zprostředkovaně emoce postav. Cílem je rozvíjení osobnostně-sociálních kompetencí, tvořivého myšlení a podpora jedinečnosti každého dítěte. Kroužek vede paní učitelka Andrea Kopecká, DiS.

Hravá angličtina v MŠ Kytička

Probíhá v naší mateřské škole jedenkrát týdně. Výuka je stimulující a zábavná, sestavená tak, aby vyvolala zájem a motivaci, která dětem vydrží během dalšího jazykového vzdělávání. Malá skupina dětí dává prostor pro osobní přístup a intenzivní kontakt s každým dítětem. Metodika výuky je postavená na zkušenostech z praxe, schopnosti přizpůsobit se stupni pokročilosti dětí i jejich momentální náladě. Důraz je kladen na seznámení se s existencí cizího jazyka.
Kroužek vede paní učitelka Bc. Zdeňka Macháčková.
Kroužek angličtiny
Pohybová škola

Pohybová školička

Děti se pravidelně účastní cvičení v sokolovně, kde si pod vedením trenérů SK Pardubice zacvičí a vyzkouší nové pohybové aktivity. Doprovod dětí a spolupráci se cvičiteli zajištují paní učitelky.

Aktivity odehrávající se mimo MŠ

Kurz plavání

Kurz plavání

Výuka se odehrává v pardubickém Aquacentru. Během školního roku se jí zúčastní čtyři skupiny nejstarších dětí, což je přibližně 85 dětí. Každý kurz čítá deset lekcí, kde se děti seznámí s vodou a zkušenější se základy plaveckých dovedností.
Lektory jsou trenéři plavání. Na podzim absolvují kurz nejstarší třídy a na jaře děti z mladších tříd.

Kurz obsahuje 8 - 10 lekcí v ceně 85 Kč/lekci.

 

Kurz lyžování

Kurz je určen pro nejstarší děti a pořádá ho v Hlinsku outdoorová organizace Ski Fanatic.
Kurz probíhá na začátku kalendářního roku. Děti v den konání lekce odjíždějí autobusem do Hlinska, kde probíhá výcvik a poté se zase vrátí autobusem před MŠ. Vždy s nimi jezdí pedagogický dohled.
Děti jsou vedeny zkušenými lektory lyžovaní a naučí se toho opravdu dost. Kurz zahrnuje 4 dvouhodinové lekce - 8 hodin výuky, svačinku, dopravu a storno pojištění.
Kurz lyžování
Kurz in-line bruslení

Kurz in-line bruslení

Kurz in-line bruslení pořádá outdoorová organizace Ski Fanatic.
Kurz probíhá od dubna do května v malé hale Tipsport areny Pardubice nebo na in-line ploše zimního stadionu v Chrudimi. Kurzu se vždy zúčastní také pedagog z naší MŠ, který má nad dětmi dohled. Dle našich zkušeností udělají děti za výuku obrovský posun ve svých dovednostech.

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice