Zájmové aktivity

Nabídka zájmových kroužků a kurzů
Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691Mateřská škola
Kytička nabízí zájmové aktivity se zaměřením na kolektivy i jednotlivce. Tyto zájmové aktivity zajištujeme v areálu školy a mimo něj.

Aktivity pořádané v MŠ

Dětská jóga

Cílem jógy pro děti je vyzkoušet si cvičení, které dává dětem nosný pohybový základ do života, hravou formou učí děti kooperaci s ostatními, zlepšuje dechovou kapacitu, zejména výdechový proud – výborná příprava na stresové zátěže, zlepšuje soustředěnost, koordinaci, vědomý a zdravý pohyb, osvojení jógových pozic hravou formou, relaxace pro pohodu a úsměv na rtech, budování balance a síly, respekt k sobě a ostatním. Vždy se přivítáme, naladíme se na dané téma, provedeme dechové cvičení, popovídáme si a zazpíváme několik manter. Poté budeme provádět jednotlivé ásany a vždy skončíme relaxací, nebo chcete-li meditací. To vše tak, aby děti pohyb bavil a učili se uvolněnosti a radosti v pohybu. Lektorky jsou paní učitelka Mgr. Kateřina Pitašová a paní učitelka Bc. Monika Ropková.
Pěvecký sbor Poupátka

Taneční kroužek

Tanec je velmi populární u holčiček i kluků. Na dynamické skladby se děti naučí snadné a efektní taneční sestavy, při kterých se vyřádí a zároveň si zasportují. Tancování je zábavná, jednoduchá a efektivní sportovní aktivita. Lektorkou je paní učitelka Lucie Tkačíková.
Taneční kroužek

Kroužek hry na zobcovou flétnu

Pískání pro radost a pro zdraví. Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, jemnou motoriku a prohlubování hudebního citu. Kroužek je určen nejstarším dětem. Kroužek vede paní učitelka Olga Soudková, Dis.
Kroužek hry na zobcovou flétnu

Hravá angličtina v MŠ Kytička

Probíhá v naší mateřské škole jedenkrát týdně. Výuka je stimulující a zábavná, sestavená tak, aby vyvolala zájem a motivaci, která dětem vydrží během dalšího jazykového vzdělávání. Malá skupina dětí dává prostor pro osobní přístup a intenzivní kontakt s každým dítětem. Metodika výuky je postavená na zkušenostech z praxe, schopnosti přizpůsobit se stupni pokročilosti dětí i jejich momentální náladě. Důraz je kladen na seznámení se s existencí cizího jazyka.
Kroužek vede paní učitelka Bc. Zdeňka Macháčková.
Kroužek angličtiny

Pohybová školička

Děti se pravidelně účastní cvičení v sokolovně, kde si pod vedením trenérů SK Pardubice zacvičí a vyzkouší nové pohybové aktivity. Doprovod dětí a spolupráci se cvičiteli zajištují paní učitelky.
Pohybová škola

Aktivity odehrávající se mimo MŠ

Kurz plavání

Výuka se odehrává v pardubickém Aquacentru. Během školního roku se jí zúčastní čtyři skupiny nejstarších dětí, což je přibližně 85 dětí. Každý kurz čítá deset lekcí, kde se děti seznámí s vodou a zkušenější se základy plaveckých dovedností.
Lektory jsou trenéři plavání. Na podzim absolvují kurz nejstarší třídy a na jaře děti z mladších tříd.

Kurz obsahuje 10 lekcí.

 

Kurz plavání

Kurz lyžování

Kurz je určen pro nejstarší děti a pořádá ho v Hlinsku outdoorová organizace Ski Fanatic.
Kurz probíhá na začátku kalendářního roku. Děti v den konání lekce odjíždějí autobusem do Hlinska, kde probíhá výcvik a poté se zase vrátí autobusem před MŠ. Vždy s nimi jezdí pedagogický dohled.
Děti jsou vedeny zkušenými lektory lyžovaní a naučí se toho opravdu dost. Kurz zahrnuje 4 dvouhodinové lekce - 8 hodin výuky, svačinku, dopravu a storno pojištění.
Kurz lyžování

Kurz in-line bruslení

Kurz in-line bruslení pořádá outdoorová organizace Ski Fanatic.
Kurz probíhá od dubna do května v malé hale Tipsport areny Pardubice nebo na in-line ploše zimního stadionu v Chrudimi. Kurzu se vždy zúčastní také pedagog z naší MŠ, který má nad dětmi dohled. Dle našich zkušeností udělají děti za výuku obrovský posun ve svých dovednostech.
Kurz in-line bruslení

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice
Email:

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice