Zaměstnanci školy

Mateřská škola Kytička
Pardubice, Gebauerova 1691

Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka mateřské školy: Mgr. Veronika Svatošová

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Ivana Ježková

Učitelky:

Ilona Rozlivková

Lucie Tkačíková

Bc. Zdeňka Macháčková

Darina Vafková , DiS.

Andrea Kopecká, DiS.

Bc. Ropková Monika

Daniela Janeková

Mgr. Kateřina Pitašová

Margita Kováčiková

Olga Soudková, Dis.

Štěpánka Nethová

Asistentky pedagoga:

Petra Kňazovčíková

Renata Řeháčková

RNDr. Kamila Koupilová, PhD.

Provozní zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny:

Šárka Benešová

Kuchařky:

Kateřina Jahlová – hlavní kuchařka

Lenka Korečková

Romana Březinová

Správní zaměstnankyně:

Daniela Kmoníčková - školnice

Martina Glajchová

Martina Krejzová

Mateřská škola Kytička Pardubice

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice
Email:

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice