Základní informace

Historie a současnost
Mateřská škola KYTIČKA Pardubice, Gebauerova 1691

Naše mateřská škola byla postavena počátkem 70. let jako společné zařízení jesle a MŠ národního podniku VCHZ Semtín Pardubice. Mateřská škola se nachází v klidném prostředí starší vilové zástavby stranou od hlavní silnice směrem na Dašice v Pardubicích. Je obklopena rozlehlou, členitou zahradou s mnoha vzrostlými listnatými a jehličnatými stromy. Na zahradě jsme na přelomu roků 2014 a 2015 vybudovali dětské přírodní hřiště.

Mateřská škola je rozčleněna do několika pavilonů. Ve velkém pavilonu mateřské školy se nacházejí 4 třídy. Tento pavilon je dětmi nepřetržitě užíván od počátku 70. let, kdy byla škola otevřena. Další 2 třídy jsou umístěny v nově zrekonstruované budově bývalých jeslí. Rekonstrukce proběhla v roce 2010. Srdcem zařízení je hospodářský pavilon, v němž se nachází ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny a kuchyně. Ta v roce 2010 také prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V posledním pavilonu je umístěna bývalá sauna, kde se pravidelně schází EKOTÝM naší školy, a zároveň jsou zde realizovány odpolední aktivity dětí (kroužky).

Zahrada Mateřské školy

Naše mateřská škola získala dotaci z Operačního programu Životní prostředí na celkovou renovaci zahrady a její přeměnu na „ekovýchovný areál“ s hracími a vzdělávacími prvky. Úprava zahrady proběhla zpočátku roku 2015. Mateřská škola ve spolupráci se zřizovatelem uspěla se žádostí o dotaci na celkovou renovaci a ekologizaci školní zahrady. V lednu 2014 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 7, na Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.
Projekt s názvem „Dětské hřiště a zahrada“ byl zaměřen na celkovou obnovu zahrady a její vybavení přírodními naučnými a herními prvky. Na projekt v celkové výši 1 843 138 Kč byla získána dotace ve výši 1 629 963 Kč. Revitalizace zahrady zahrnula odstranění stávajících herních prvků, ošetření a ochranu stávající zeleně, sadové a terénní úpravy, dodání výukových a herních prvků, dále instalaci nových herních prvků a environmentálních pomůcek z přírodního materiálu.

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice
Email:

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice